|

Chotelek – kościół drewniany pw. św. Stanisława

Pierwsze wzmianki o tej położonej w pobliżu Buska-Zdroju wsi pochodzą z XII w. Najstarszym zabytkiem wioski jest XI wieczny Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława. Jednak pierwszy kościół w Chotelku powstał już 1241 r. Warto podkreślić, że jest to jedyny na całym obszarze kielecczyzny przykład zachowanego budownictwa drewnianego z XVI w. We wnętrzu liczne świadectwa ciekawej historii kościoła. Zachowana jest część późnogotyckiego, drewnianego tryptyku Męki Pańskiej z początku XVI w. przedstawiającego Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus i św. Stanisława. Zachowane jest także jego lewe skrzydło upamiętniające Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie oraz Ukrzyżowanie i Opłakiwanie. Tryptyk znajduje się obecnie w Kaplicy św. Anny w Busku-Zdroju. W kościelnej kruchcie eksponowana jest natomiast datowana na 1630 rok płyta nagrobna Anny z Gostyńskich Gniewoszowskiej, z 1630 r. Ponadto w kościółku zachowane zostały: kamienna kropielnica, późnorenesansowa ambona z XVII w., ołtarz i strop ze śladami zachowanej polichromii.