|

Szczaworyż – kościół renesansowy

Szczaworyż to malownicza wioska położona na granicy Szanieckiego Parku Krajobrazowego. To tutaj przebiegają aż dwa szlaki turystyczne: zielony z Wiślicy do Grochowisk i czerwony prowadzący z Buska-Zdroju do Solca-Zdroju. Zabytkową perłą Szczaworyża jest późnorenesansowy Kościół pod wezwaniem Św. Jakuba z 1630r. Powstał na miejscu dawnego kościółka pochodzącego z XV w., z którego zachowało się jedynie prezbiterium. Jest on zbudowany na planie greckiego krzyża. We wnętrzu kościoła warto zwrócić szczególną uwagę na późnorenesansową stiukową dekorację oraz pochodzące z tego samego okresu inne motywy dekoracyjne. W kościelnej kruchcie znajduje się zabytkowe, datowane na 1634 rok barokowe, murowane epitafium Jakuba i Barbary z Balic Kosteckich. Styl rokoko podziwiać możemy na głównym ołtarzu, ambonie i chórze muzycznym. Ten sam styl posiada kartusz z herbami Okończyk i Śreniawa. Uwagę zwiedzających i modlących się przykuwa obraz Matki Boskiej Szczaworyskiej pochodzący z XVI w. W pobliżu wioski znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko. Potwierdzono tu dwa okresy osadnictwa: starzy VII-VIII/IX w. i młodszy datowany na IX/X-XI w.