|

Widuchowa – dwór renesansowy

We wsi położonej na wschód od Buska-Zdroju znajduje się pochodzący z 1620 roku dwór późnorenesansowy Mikołaja Krupki, właściciela Widuchowej i Motkowic. Świadczy o tym łaciński napis znajdujący się nad portalem w sieni dworu „Nicolaus Krupka in Mykowice et Widuchowa heres a difcavit anno domine 1620”. Początkowo dwór miał charakter obronny. To właśnie w widuchowskim dworze miała gromadzić się szlachta przed wyprawą przeciwko Turkom. W XVIII wieku dwór jak i cała wieś zostały własnością krakowskiego biskupa Konstantego Szaniawskiego, który przeznaczył je na uposażenie powstającego w Kielcach Seminarium Duchownego. Dwór został wystawiony na licytacje przez władze carskie po powstaniu styczniowym. Następnie posiadłość zakupił gruziński książę Dawid Wachwawidze. Po jego śmierci, dwór stał się miejscem pobytu gruzińskich emigrantów.

Warto wspomnieć, że w widuchowskim dworze stacjonował Dymitr Szalikaszwili, ojciec Johna (późniejszego głównego dowódcy sił NATO w Europie). W 1937 r. księżna Ksenia sprzedała dwór w Widuchowie Bolesławowi Makowskiemu – oficerowi wojska polskiego. Dwór zbudowany jest na planie kwadratu. Posiada bardzo harmonijną elewację frontową, której główny element stanowią oparte na jońskich kolumnach 5-arkadowe podcienia. Dworek do chwili obecnej jest prywatną własnością. W pobliżu dworku znajduje się niewielki, późnobarokowy Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny pochodzący z 1791 roku. W centralnej części ołtarza umiejscowiony jest obraz Matki Boskiej z dzieciątkiem pochodzący z II połowy XVIII w. Do dziś gospodynie w Widuchowie opowiadają legendę o złodzieju, który po kradzieży jabłek z dworu poczuł na sobie spojrzenie Matki Boskiej z obrazu. Uszkodził obraz i oślepł. Podobno po naprawie wizerunek Matki Boskiej trafił do kościółka. Warto też zwrócić uwagę na znajdującą się przy drodze w północnej części wsi figurę Chrystusa Frasobliwego z XVIII wieku.