Zabytki Nowy Korczyn
|

Zabytki Nowy Korczyn

Nowy Korczyn dawne miasto królów. Z minionej świetności Nowego Korczyna i jego okolic, zachowało się wiele zabytków sztuki i architektury:1. Kościół i klasztor pofranciszkański w Nowym Korczynie, fundacji Bolesława Wstydliwego i Św. Kingi, z 1257r. Świątynia ta jest p. w. św. Stanisława. Pierwotnie zbudowany był w stylu gotyckim, ale później wnętrze przybrało wystrój barokowy. Jest…