Lokalna Organizacja Turystyczna

Moc Ponidzia wsparciem w turystycznym biznesie

MOC PONIDZIA wsparciem w turystycznym biznesie

Lokalna Organizacja Turystyczna to inicjatywa, która ma na celu skupienie wokół siebie loklanych przedsiębiorców i osoby zaangażowane w życie turystyczne Ponidzia. Dzięki wspólnym planom i spójnej ofercie dążymy do celu jakim jest zapoznanie wszystkich mieszkańców naszego kraju z pięknem ponidziańskiej przyrody i stworzeniem jednej silnej marki.

Organizacja  służy również wsparciem szkoleniowym i eksperckim dla członków stowarzyszenia w prowadzonej przez nich działalności. 

Skontaktować się z nami można poprzez maila:

kontakt@mocponidzia.pl


W maju 2022r. fukcję prezesa organizacji objął Michał Maroński